מלא טופס להלן

פרטי התקשרות

אנו אוהבים לשמוע מכם את שירות הלקוחות, הסחורה, האתר או כל נושא שתרצו לשתף אותנו. הערותיך והצעותיך יעריכו. אנא מלא את הטופס שלהלן.

באקה אלגרבייה 30100, רחוב אלקודס

04-638-1964 / 050-335-4275

[email protected]

כל יום 10:00-21:00